NHỰA

ANL Việt Nam cung cấp cho các bạn những loại hàng hóa dẻo bán thành phẩm phổ biến.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi từ ống nhựa , tấm nhựa, và các loại phụ kiện bằng nhựa khác.

Với các vật liệu chế biến được nhiều sản phẩm đa dạng :

 1. Nhựa PVC
 2. Nhựa PP
 3. Nhựa PE
 4. Nhựa PMMA
 5. Nhựa ABS
 6. Nhựa PA
 7. Nhựa POM PET
 8. Nhựa PVDF
 9. Nhựa ECTFE
 10. Nhựa PSU
 11. Nhựa PPS
 12. Nhựa PEEk

 

Hiển thị: Grid List
Trình bày:
Sắp xếp:
Nhựa PVC
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PEEK
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PP
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nguyên liệu ESD ELS
Giá sản phẩm phụ thuộc vào tùy chọn.
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PE
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PMMA
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa ABS
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PC
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PPE
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PA
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa POM
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PET
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PVDF
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa ECTFE
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PSU
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PPSU
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PEI
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)
Nhựa PPS
Liên hệ
0.0 Out Of 5 (0.0 on 0)