VẬT TƯ THÔ

Gồm các vật liệu thô sử dụng trong các ngành cơ khí như : 

1. Vật liệu kim loại 

2. Vật liệu phi kim loại

Refine Search